Instrukcja montażu

  • Przed zamontowaniem upewnij się, że żaden z paneli nie ma skazy ani innych wad.
  • W celu przystosowania paneli do wilgotności panującej w pomieszczeniu, w jakim będą montowane, należy odpakować je na 3-4 dni przed montażem i pozostawić w tym pomieszczeniu.  
  • Jeżeli okaże się to konieczne, należy najpierw zamontować drewniane listwy dystansowe  (przytwierdzone do ściany kołkami montażowymi) - rozmieszczone co 60 cm na ścianach i co 40 cm na suficie.
  • Najlepszy efekt estetyczny gwarantuje symetryczne rozmieszczenie paneli na ścianie.
  • Panele mogą być montowane poziomo, jak i pionowo - w zależności od zamierzonego efektu i gustu. 
  • Panele montujemy począwszy od dołu ściany w kierunku do sufitu, piórem skierowanym do góry. Bardzo pomocny będzie pneumatyczny zszywacz i zszywki o długości 20-25 mm.
  • Siłę zszywacza dostosuj tak, aby zszywki nie zagłębiały się w powierzchnię paneli, ani nie wystawały z nich.
  • Zszywki powinny być wbijane w pióro panela. Upewnij się, że felc kolejnego panela zakrywa miejsce wbicia zszywki. W przypadku montażu paneli na suficie należy podwoić liczbę zszywek.
  • Ciężkie przedmioty, które mają wisieć na ścianie pokrytej panelami, należy przymocować do ściany przy pomocy odpowiednich śrub - dostatecznie długich, aby przeszły zarówno przez panele, jak i listwy montażowe.
  • Po zamontowaniu paneli brzegi i łączenia zakryj listwami (przypodłogowymi lub kryjącymi).

Instrukcja montażu (pdf)