MONTERINGSANVISNING

 • Innan du genomför monteringen ska du kontrollera att varje panel är felfri. Om du monterar produkten är detta ett tecken på att du har godkänt den.
 • Öppna paketen i rummet där du ska utföra monteringen, 3-4 dagar innan du börjar, och låt fuktigheten balanseras.
 • Vid behov monterar du skålningsribbor med en fördelning på 600 mm på väggarna och 400 mm i taket.
 • Centrera panelerna så att den första och sista panelen är ungefär lika breda.
 • Du kan montera panelerna lodrätt eller vågrätt. Du kan själv bestämma vilket mönster du vill montera dem i.
 • Fastsättningen gör du nerifrån och upp, med hansponten först. För bästa resultat ska du använda en spikpistol och spikar med en längd på 20–25 mm. Vi rekommenderar att du använder rostfria spikar vid fastsättning av bastupaneler.
 • Justera kompressortrycket så att spikens huvud inte sjunker in alltför djupt i panelen men inte heller står ut.
 • Spiken ska slås in i hansponten. Säkerställ att huvudet täcks av följande panel. Vid montering av tak ska du använda två spikar/skålningsribba.
 • Häng upp tunga föremål i skålningen med tillräckligt långa skruvar genom panelen.
 • Märk att montering av enskilda paneler kan medföra behov av att såga bort spontarna i ändorna. I så fall är den användbara längden 1982 mm.
 • I samband med takvärme ska du följa anvisningarna om tillåtna materialtjocklekar som du får av tillverkaren av värmeelementen. Dessutom bör du beakta att tillverkarna av takvärmeelement ofta rekommenderar fastsättning med skruvar.

Monteringsanvisning (pdf)