PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Celem firmy P. Rotola-Pukkila Oy jest oszczędne gospodarowanie surowcami naturalnymi, odpadami i energią.

1. Gospodarowanie odpadami

Odpady z opakowań
Niemal wszystkie czynności w produkcji wykonujemy sami. Kupujemy głównie surowce, których sprowadzenie nie wymaga nadmiernej ilości opakowań. Sortujemy tektury i papier, a następnie przekazujemy je do ponownego przetworzenia. Wszystkie metalowe elementy opakowań zakupionych surowców są rozdrabniane, składowane i wysłane do ponownego przetworzenia. Opakowania z tworzyw sztucznych sortujemy i częściowo ponownie wykorzystujemy jako elementy zabezpieczające nasze produkty, kiedy wysyłamy je do Klientów. Pozostałe tworzywa sztuczne wysyłamy do firmy Botniarosk Ab, które wykorzystuje je do produkcji energii.

Odpady z produkcji
Wszystkie odpady z produkcji są substancjami palnymi i wykorzystujemy je (w nowoczesnej spalarni) do wytwarzania energii na własne potrzeby. Ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska wytwarzanie energii na własne potrzebny wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia, które oczywiście posiadamy.

Pozostałe odpady
Pozostałe odpady stanowią niewielką cześć wszystkich odpadów i są przekazywane do firmy Botniarosk Ab.

Szkodliwe odpady
Dzięki wysokim standardom obowiązującym w naszej firmie uciążliwe odpady stanowią bardzo małą część odpadów z produkcji. Wszystkie takie odpady, odpowiednio posortowane, przekazujemy firmie Lassila & Tikanoja. Zużyte części maszyn, środków transportu, olej stosowany w podnośnikach widłowych są sortowane na ciężkie frakcje, smary i filtry oleju. Sortujemy także wszystkie tak zwane czyste oleje w celu ich ponownie użycia. Lampy fluorescencyjne i baterie (odpowiednio posortowane) przekazujemy firmie Lassila & Tikanoja.

Ponieważ w produkcji stosujemy nowoczesne, utwardzane światłem UV i rozpuszczalne w wodzie lakiery, rozpuszczalniki zanieczyszczone farbami i lakierami występują w naszej produkcji w bardzo małych ilościach. Są sortowane, przechowywane w odpowiednich warunkach i przekazywane do firmy Lassila & Tikanoja.

2. Wykorzystanie energii

Energia cieplna
Praktycznie całą energię potrzebną do ogrzewania uzyskujemy ze spalania własnych drewnianych odpadów w nowoczesnej spalarni na terenie fabryki. Dodatkowo zmniejszamy koszty ogrzewania poprzez odzyskiwanie energii cieplnej z odprowadzanego w systemie wentylacyjnym powietrza. Używamy drewnianych odpadów do wytwarzanie energii cieplnej na potrzeby produkcji. W przypadku szczególnie mroźnych zim mamy możliwość zakupienia odpadów lub brykietów od pobliskiego tartaku. Poza takimi szczególnymi przypadkami potrzebną nam energię cieplną pozyskujemy w 100 % z własnych zasobów.

Energia elektryczna
Przy wykorzystaniu własnego generatora wytwarzamy energię elektryczna potrzebną do zasilania linii utwardzania powierzchni światłem UV. Do napędu generatora stosujemy olej o niskiej zawartości siarki. Ponadto, zmniejszamy straty i odzyskujemy ciepło, dzięki czemu ograniczamy zużycie paliwa do niezbędnego minimum.

Elektryczne podnośniki widłowe
Obecnie większość wykorzystywanych przez nas podnośników widłowych jest wyposażona w akumulatory wielokrotnego ładowania. Staramy się, aby nasza działalność była możliwie jak najmniej szkodliwa dla środowiska naturalnego, dlatego akumulatory te ładujemy nocą. Tylko dwa największe podnośniki widłowe używają czystego płynnego gazu ziemnego.

3. Surowce i urządzenia

Naszym celem jest pozyskiwanie surowców do produkcji od godnych zaufania, w większości fińskich dostawców, o których wiemy, że dbają o środowisko naturalne. Wszystkie używane przez nas surowce posiadają co najmniej normę E1.

Fornir
Ogromna część forniru używanego w naszej produkcji wykonana jest z fińskiej brzozy, a importowany fornir kupujemy od godnych zaufania dostawców. Fornir sortujemy tak, aby odpady byłyby możliwie jak najmniejsze.

Płyta wiórowa
Płyty wiórowe stosowane w produkcji paneli kupujemy w Finlandii. Jako surowiec do ich produkcji stosowane się zrębki z tartaków, dzięki czemu nasza produkcja jest ekologiczna i gwarantuje efektywne wykorzystanie surowców.

Kleje
Dostawca, od którego kupujemy stosowane w produkcji kleje - firma Kiilto Oy - jest specjalistą w wytwarzaniu spoiw na potrzeby przemysłu drzewnego i produkuje produkty najwyższej jakości. Używamy wyłącznie klejów rozpuszczalnych w wodzie.

Lakier
Naszym dostawcą lakieru jest firma AkzoNobel. Używamy farb wodnych i lakierów utwardzanych promieniowaniem ultrafioletowym, co oznacza, że nie stosujemy rozpuszczalników i nie przyczyniamy się do ich emisji do atmosfery.

Opakowania
Wszystkie produkty dostarczamy w opakowaniach z tektury podlegającej powtórnemu przetworzeniu.

4. Pozostałe

Ręczniki
Korzystamy z przyjaznych dla środowiska wymiennych ręczników firmy Lindström, co znacznie obniża ilość odpadów.

Odzyskiwanie oleju ze sprężonego powietrza
W kompresorach zasilających linie produkcyjne w sprężone powietrze dochodzi do przenikania niewielkich ilości oleju do otoczenia. Zakup systemu odzyskiwania oleju ze sprężonego powietrza wykorzystywanego w produkcji paneli jest wyrazem dbałości naszej firmy o ochronę środowiska. System ten (wraz z filtrami) to droga inwestycja, ale pozwala wstrzymać przenikanie oleju do środowiska naturalnego.

pyr_ymparistoohjelma.jpg